Miasto Turek

Urząd Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. (63) 289 61 00
e-mail: poczta@miastoturek.pl
www.miastoturek.pl
BIP: www.bip.miastoturek.pl
Czynny: poniedziałek - piątek od 7.15 do 15.15

Władze Miasta:
Burmistrz: Romuald Antosik
Przewodniczący Rady: Jan Pakuła
Z-ca Burmistrza: Jerzy Kurzawa
Z-ca Burmistrza: Tadeusz Czerwiński
Sekretarz: Andrzej Drzewiecki
Skarbnik: Małgorzata Dziamara

 

Turek położony jest we wschodniej części Wielkopolski, zajmuje obszar 16 km kwadratowychi liczy 32 tys. mieszkańców. Atutem miasta jest jego lokalizacja. Turek usytuowany jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych prowadzących do Poznania, Konina, Koła, Lodzi, Sieradza i Kalisza. O jego atrakcyjności stanowi bliskość połączeń międzynarodowych w postaci ma­gistrali kolejowej Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa oraz drogi E-30 wraz z odcinkiem autostrady A-2 łączącej Zachód ze Wschodem Europy. Na przełomie XIX i XX wieku Turek stał się silnym ośrodkiem rzemiosła sukienniczego i tkackiego. Jednak największy wpływ na charakter lokalnej gospodarki miało odkrycie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych złóż węgla brunatnego. Odkrycie to przyczyniło się do powstania Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” oraz Elektrowni „Adamów”, w konsekwencji doprowadzając do szybkiego rozwoju przemysłu paliwowo-energetycznego.

Obecnie Turek jest ważnym w Wielkopolsce ośrodkiem przemysłowym i usługowym. Mocną stroną Turku jest infrastruktura techniczna. Dobrze rozbudowana sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna sta­nowi ważny element w podejmowaniu decyzji o lokowaniu kapitału przez inwestorów. Zjawiskiem obrazującym dynamikę rozwoju Turku jest liczba działających na jego terenie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W 1999 r. francuski inwestor - firma „Bongraine” stała się właścicielem miejscowej mleczarni. Obecnie Mleczarnia „Turek” jest najbardziej liczącym się producentem serów pleśniowych w Polsce.

Centralne położenie miasta, włókiennicze tradycje i niewielka odległość od Lodzi zadecydo­wała o utworzeniu w Turku siedziby producenta guzików - Union Knopf Polska. Samorząd miasta przywiązując dużą wagę do dbałości o środo­wisko naturalne podejmuje szereg działań i inwestycji proekologicznych: budowa sieci gazowej, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W 2003 r. utworzona została Turecka Strefa Inwestycyjna „Tania Energia”. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Elektrowni „Adamów” atutem strefy jest dostęp do taniej energii elektrycznej, której koszty są niższe średnio o 25 % od cen krajowych.

Jeszcze większe korzyści inwestorzy mogą uzyskać z do­stępu do bardzo taniej energii cieplnej. Docelowo obszar strefy obejmo­wać będzie około 180 ha. W Turku do dzisiejszych czasów zachowała się średniowieczna siatka ulic, której centrum stanowi czworoboczny rynek z Ratuszem Miejskim, w którym obecnie swoją siedzibę ma jedyne w Polsce Muzeum Rzemiosła Tkackiego. Rozrywkę w Turku zapewniają liczne wydarzenia i imprezy odbywające się w mieście, takie jak: Dni Turku, Prze­glądy Muzyczne oraz spektakle wystawiane podczas corocznych Turkowskich Prezentacji Teatrów Ulicznych - imprezę, na którą zjeżdżają grupy teatralne z Polski i Europy.

Zdjęcia

Copyright © Powiat Turecki 2012
Projekt i realizacja Miasto Turek
zamknij X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.