Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia realizuje zadanie w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony zdrowia oraz ochrony informacji niejawnych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
pczk@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Małgorzata Matusiak Inspektor ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych 14 tel.: 632223251
Anna Grosicka Archiwista zakładowy 13d tel.: 632223268
Joanna Sikorska Inspektor ds. ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych 13a tel.: 632223252
Justyna Janik Pomoc administracyjna 14 tel.: 632223254