Geolog Powiatowy

Zajmuje się realizacją zadań Starosty jako organu administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
geolog@powiat.turek.pl