Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Łąkowa 1
62-700 Turek
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 07:30 - 15:30
Telefon:
tel.: 632892406
faks.: 632892224
Adres e-mail:
pcpr@powiat.turek.pl
Adres strony internetowej:
http://www.pcpr.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Edyta Michalak Dyrektor tel.: 632892406