Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 5, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 364 (+58)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 75
  • Osoby hospitalizowane: 12 (+2)
  • Osoby zakażone ogółem: 124 (+13)
  • Osoby zakażone obecnie: 116 (+13)
  • Osoby wyleczone: 8
  • Liczba zgonów: 0 (-1)
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, określone w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy.

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy
Komunalna 6
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632802340
faks.: 632802370
Adres e-mail:
biuro@pup.turek.pl
Adres strony internetowej:
http://turek.praca.gov.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Beata Bartczak Director tel.: 632802340