Aktualna sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 w Powiecie Tureckim na dzień April 1, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 7
  • Osoby poddane kwarantannie: 364 (+41)
  • Osoby hospitalizowane: 3
  • Osoby zakażone: 1
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, określone w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy.

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy
Komunalna 6
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632802340
faks.: 632802370
Adres e-mail:
biuro@pup.turek.pl
Adres strony internetowej:
http://turek.praca.gov.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Beata Bartczak Director tel.: 632802340