Rada Powiatu Tureckiego

Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny powiatu. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Więcej informacji na BIP.

Adres:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Tadeusz Gebler Przewodniczący 202 tel.: 632223219
Marek Kubiak Wiceprzewodniczący 202 tel.: 632223215
Andrzej Sochacki Wiceprzewodniczący 202 tel.: 632223215
Jan Gruca Radny 202 tel.: 632223215
Zofia Gruszczyńska Radna 202 tel.: 632223215
Michał Harasny Radny 202 tel.: 632223215
Jan Konieczny Radny 202 tel.: 632223215
Marian Marczewski Radny 202 tel.: 632223215
Dariusz Młynarczyk Radny 202 tel.: 632223215
Ryszard Papierkowski Radny 202 tel.: 632223215
Eugenia Paterkiewicz Radna 202 tel.: 632223215
Krzysztof Przygoński Radny 202 tel.: 632223215
Bohdan Radecki Radny 202 tel.: 632223215
Wojciech Rusek Radny 202 tel.: 632223215
Aneta Seńko Radna 202 tel.: 632223215
Mariusz Seńko Radny 227 tel.: 632223201
Katarzyna Szczap Radna 202 tel.: 632223215
Krystyna Szkudlarek-Graczyk Radna 202 tel.: 632223215
Andrzej Wojtkowiak Radny 202 tel.: 632223215
Zdzisław Wojtkowiak Radny 202 tel.: 632223215
Barbara Zielińska Radna 202 tel.: 632223215