Wydział Geodezji

Wydział Geodezji zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji, scalaniem i wymianą gruntów oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Adres:
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Łąkowa 4a
62-700 Turek
Adres e-mail:
geodezja@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Sławomir Piątkowski Naczelnik, Geodeta Powiatowy 5 tel.: 632223340
Roman Kubiak Inspektor 12 tel.: 632223335
Bożena Zasiadczyk Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami 11 tel.: 632223332
Grażyna Siera Geodeta ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2 tel.: 632223345
Wojciech Zajączkowski Starszy Geodeta ds. weryfikacji operatów geodezyjnych oraz przyjmowania ich do zasobu oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu 3 tel.: 632223348
Robert Wieczorek Podinspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej 3 tel.: 632223347
Michał Zajączkowski Podinspektor ds. prowadzenia baz danych BDOT, GESUT, EGiB w postaci numerycznej 3 tel.: 632223343
Dorota Imbirska Geodeta ds. obsługi przygotowania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu 4 tel.: 632223344
Elżbieta Buchali Geodeta ds. obsługi przygotowania materiałów do zgłoszeń robót geodezyjnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z tego zakresu 4 tel.: 632223336
Irena Pawlak Geodeta ds. bieżącej obsługi interesantów (sprzedaż materiałów z zasobu ewidencji gruntów) 6 tel.: 632223342
Małgorzata Dyc Geodeta ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów oraz klasyfikacji 12 tel.: 632223335
Arkadiusz Kustosz Inspektor ds. wdrażania zadań wynikających z przepisów geodezyjnych w tym modernizacja ewidencji gruntów 11 tel.: 632223339
Iwona Wągrowska Specjalista ds. administracyjnych, przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawania materiałów i uwierzytelnionych dokumentów oraz aktualizacji w tym zakresie informacji w systemie obiegu dokumentów 13 tel.: 632223346
Anna Majda Referent 6 tel.: 632223341
Izabela Wapińska Referent 6 tel.: 632223331
Emilia Kominiarczyk Podinspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami 11 tel.: 632223334
Joanna Tutaj Inspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomościami 11 tel.: 632223333