Wydział Ochrony Środowiska

Zajmuje się realizacją zadań z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, łowiectwa, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz ochrony przyrody.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
rolnictwo@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Sławomir Błaszczyk Naczelnik 5 tel.: 632223286
Piotr Walczak Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska 3 tel.: 632223280
Ewa Różycka Inspektor 6a tel.: 632223284
Alicja Chojecka Inspektor ds. leśnictwa 4
Ilona Tomczak Inspektor ds. gospodarki odpadami 6a tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspektor ds. ochrony środowiska 6a tel.: 632223283
Marta Okupna Podinspektor ds. ochrony przyrody 6a
Jolanta Pocztarek Podinspektor ds. ochrony i rekultywacji gruntów 3 tel.: 632223288
Piotr Siwiński Pomoc administracyjna 3 tel.: 632223289
Robert Żółtaszek Młodszy referent 3 tel.: 632223287