Wydział Ochrony Środowiska

Zajmuje się realizacją zadań z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, łowiectwa, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz ochrony przyrody.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
srodowisko@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Sławomir Błaszczyk Naczelnik 5 tel.: 632223286
Piotr Walczak Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska 3 tel.: 632223280
Ewa Różycka Inspector 6a tel.: 632223284
Alicja Chojecka Inspector for forestry 4
Ilona Tomczak Inspector for waste management 6a tel.: 632223285
Katarzyna Krysztofowicz Inspector for environmental protection 6a tel.: 632223283
Marta Okupna Sub-inspector for environmental protection 6a
Jolanta Pocztarek Sub-inspector for protection and land reclamation 3 tel.: 632223288
Piotr Siwiński Administrative assistance 3 tel.: 632223289
Robert Żółtaszek Junior clerk 3 tel.: 632223287