Wydział Organizacyjny

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwienie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. W ramach wydziału funkcjonuje Biuro Rady dla sprawnego funkcjonowania Rady Powiatu.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
organizacyjny@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Aneta Sochacka-Przech Inspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych 209
Krzysztof Matczak Specjalista ds. BHP 233 tel.: 632223212
Agata Kowalska Młodszy referent 214 tel.: 632223225
Bogumił Siwek Pomoc administracyjna 11 tel.: 632223200
Ewa Graczyk Pomoc administracyjna 11 tel.: 632223200
Bogumiła Janczak Robotnik gospodarczy 15 tel.: 632223216
Irena Tasarz Robotnik gospodarczy 15 tel.: 632223216
Anita Modrzejewska Robotnik gospodarczy 15 tel.: 632223216
Renata Lasota Robotnik gospodarczy 15 tel.: 632223216
Witold Podleśny Robotnik gospodarczy 15 tel.: 632223247
Aleksander Mijalski Kierowca/Robotnik gospodarczy 15 tel.: 632223216
Maciej Konieczny Referent ds. kancelaryjnych i obsługi administracyjno - biurowej 11 tel.: 632223200
Aleksandra Kocańska Młodszy referent 214 tel.: 632223222
Przemysław Jandy Naczelnik 228 tel.: 632223214
Robert Wojdyła Starszy Informatyk 13b tel.: 632223207
Jarosław Balew Informatyk 13b tel.: 632223206