Wydział Rozwoju i Edukacji

Zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnieniem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych, a także pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
oswiata@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Jacek Suszek Dyrektor Wydziału 219 tel.: 632223258
Izabela Gradecka Zastępca Dyrektora Wydziału 218 tel.: 632223256
Jolanta Kliś-Dzieciątkowska Inspektor ds. oświaty 220 tel.: 632223259
Joanna Matusiak Inspektor ds. kultury i sportu 220 tel.: 632223257
Anna Nowicka Inspektor ds. promocji 221 tel.: 632223227
Karolina Karolak-Czapla Inspektor ds. funduszy zewnętrznych 214 tel.: 632223321
Sylwia Perlińska Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych 214 tel.: 632223282
Sylwia Kuśmirek Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych 214 tel.: 632223322
Joanna Suleja Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych 221 tel.: 632223227
Patrycja Pawlaczyk Podinspektor ds. promocji 214 tel.: 632223255