Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia realizuje zadanie w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony zdrowia oraz ochrony informacji niejawnych.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Adres e-mail:
pczk@powiat.turek.pl
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Dariusz Stasiak Dyrektor Wydziału 13d tel.: 632223250
Małgorzata Matusiak Inspektor ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych 14 tel.: 632223251
Anna Grosicka Archiwista zakładowy 13d tel.: 632223268
Robert Wojdyła Starszy Informatyk 13b tel.: 632223207
Jarosław Balew Informatyk 13b tel.: 632223206
Joanna Sikorska Inspektor ds. ochrony i promocji zdrowia oraz spraw społecznych 13a tel.: 632223252
Justyna Janik Pomoc administracyjna 14 tel.: 632223254