Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku jest placówką, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, które ze względu na obniżony poziom intelektualny, deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych.

Adres:
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
Al. Piłsudskiego 5
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632896060
faks.: 632896062
Adres e-mail:
zpew-turek@wp.pl
Adres strony internetowej:
http://zpew-turek.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Izabela Piotrowska Director tel.: 632896060