Aktualna sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 w Powiecie Tureckim na dzień April 9, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 7
  • Osoby poddane kwarantannie: 478 (+52)
  • Osoby hospitalizowane: 1
  • Osoby zakażone: 1
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

ZSR CKP w Kaczkach Średnich jest szkołą z przeszło 50-cio letnią tradycją, zmieniającą swój charakter ze szkoły typowo rolniczej na zespół szkół kształcący w różnych zawodach. Szkoła kształci młodzież w technikum i liceum mundurowym (na podbudowie gimnazjum) oraz prowadzi kaształcenie dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Organizuje wiele staży zagranicznych dla uczniów (w ramach programów: ERASMUS +, Leonardo da Vinci oraz Comenius).

Adres:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
Kaczki Średnie 62
62-700 Turek
Telefon:
tel.: 632898410
faks.: 632898421
Adres e-mail:
sekretariat@zsrkaczki.edu.pl
Adres strony internetowej:
http://www.zsrkaczki.edu.pl/
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Krzysztof Świerk Director tel.: 632898410