2018.02.15
Bezpłatne badania jelita grubego

Starosta Turecki oraz Dyrektor SP ZOZ w Turku zapraszają na bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego.

Termin badania: 10 marca 2018 roku.
Badania skierowane są do kobiet i mężczyzn w wieku od 40 roku życia.

Zapisy prowadzi oraz szczegółowych informacji udziela:
Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13
tel. 63 222 32 52

Zdjęcia