2021.07.27

2021.07.27

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla DPS Skęczniew

None

Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie otrzymał dofinansowanie

ze środków budżetu państwa na remont placówki

w kwocie 129 120, 00zł.

Całkowita wartość zadania to 538 000, 00zł.