2018.10.15
Dzień Edukacji Narodowej 2018

Dzień Edukacji Narodowej była znakomitą okazją do złożenia gorących podziękowań za podejmowane wyzwania i działania na rzecz polskiej oświaty, za pracę i codzienny trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Podczas Święta Nauczycieli w Powiecie Tureckim zostali uhonorowani, ci którzy zasługują na uznanie dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w pracę na rzecz szkoły i środowiska.

Nagrodę Starosty Tureckiego I stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczo - wychowawczej i wzorową realizację zadań statutowych otrzymali:

Wioletta Adamiak (dyrektor ZST w Turku)

Danuta Szczepanik (dyrektor ILO w Turku)

Magdalena Michalak-Zielińska (dyrektor PPP w Turku)

Izabela Piotrowska (dyrektor ZPEW w Turku)

Krzysztof  Świerk (dyrektor ZSR CKP w Kaczkach Śr.)

Z kolei nagrody Starosty Tureckiego II stopnia wręczono:

Katarzynie Wielkopolan-Janik (ZPEW)

Anettcie Pęczak (PPP)

Agnieszce Rychlik (I LO)

Iwona Felisiak-Klesze (I LO)

Pawłowi Żebrowskiemu (I LO)

Krzysztofowi Kamińskiemu (ZSR)

Łukaszowi Szymańskiemu (ZSR)         

Rafałowi Szewczykowi (ZST)

Zbigniewowi Szymańskiemu (ZST)

 

Szczególne wyrazy uznania skierowano do nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym zakończyli pracę w szkole i odeszli na emeryturę, podziękowano więc: 

Adamowi Bartczakowi (I LO)

Teresie Jaworskiej-Jacek (I LO)

Zenonowi Kolasińskiemu (I LO)

Zofii Gruszczyńskiej (ZST)

Wiesławie Woźnickiej (ZST)

Pawłowi Ogrodowczykowi (ZST)

Markowi Sękowi (ZST)

Wszystkim nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

 

Zdjęcia