2018.05.27
Dzień Samorządu Terytorialnego 2018

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom urzędów, jednostek samorządowych oraz Radnym
pragniemy przekazać wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną
i wymagającą fachowości pracę mającą wpływ na wprowadzanie
pozytywnych zmian i stałą poprawę warunków życia Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

Życzymy wytrwałości w podejmowaniu
i realizowaniu nowych przedsięwzięć,
satysfakcji z pełnionej służby,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku

 PRZEWODNICZĄCY  RADY
POWIATU TURECKIEGO

/-/ Tadeusz Gebler

 

 STAROSTA TURECKI

/-/ Mariusz Seńko