Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień June 3, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 55 (+8)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 1
 • Osoby hospitalizowane: 0
 • Osoby zakażone ogółem: 7 (+1)
 • Osoby zakażone obecnie: 1 (+1)
 • Osoby wyleczone: 6
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.03.31
2020.03.31
Komunikat o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku, ogłoszonego Uchwałą nr 286/2020 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku, w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • kultury i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Powodem odwołania konkursu jest wprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491, 522 i 531) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 20 marca do odwołania, stan epidemii, związany z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z niego restrykcje związane m.in. z czasowym ograniczeniem przez różne podmioty działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i rekreacyjnej, jak i zakazem organizowania różnych imprez, spotkań i zgromadzeń.