2019.05.23
Matury 2019 zakończone

Pomimo początkowych trudności, egzaminy maturalne zostały przeprowadzone do końca we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Dziękujemy wszystkim za umożliwienie przeprowadzenia matur. Absolwentom życzymy dalszych sukcesów.