Nagrania z Sesji Rad Powiatu Tureckiego z napisami dla osób głuchych i słabosłyszących

Nagrania z Sesji Rad Powiatu Tureckiego z napisami dla osób głuchych i słabosłyszących

Filmy

XXII Sesja Rady Powiatu Tureckiego
XXIII Sesja Rady Powiatu Tureckiego
XXIV Sesja Rady Powiatu Tureckiego