2018.12.14
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadań publicznych
w zakresie prowadzenia punktu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu tureckiego w 2019 roku

 

 

 W załączniku :

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU TURECKIEGOW 2019 ROKU.