Po Piętnie nadszedł czas na Kawęczyn!

Zalewie kilka dni temu informowaliśmy, że rusza remont drogi na odcinku Piętno – Wrząca, a już niebawem Powiat Turecki podejmie kolejne zadanie z zakresu poprawy funkcjonowania infrastruktury drogowej, tym razem w gminie Kawęczyn.

Planowana inwestycja mieści się przy drodze powiatowej nr 4494P na trasie Marcjanów – Mikulice w miejscowości Kawęczyn. Celem jest budowa 300m bieżących  chodnika wraz z kolektorem deszczowym. Zakres przebudowy obejmuje m.in.: montaż studni rewizyjnych, budowę rowu krytego, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, wyrównanie i plantowanie przyległego terenu. Przebudowy drogi dokona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Turku. Wartość umowy wynosi 220.626,60zł brutto. Należy jednak dodać, że wskazana inwestycja jest wynikiem dobrej, partnerskiej współpracy Powiatu Tureckiego i Gminy Kawęczyn. Władze gminne na budowę chodnika przekazały ze swojego budżetu 100.000zł, a Powiat Turecki zabezpieczył w budżecie powiatu kwotę w wysokości 200.000zł. Termin wykonania  przewidziany jest na koniec czerwca bieżącego roku.

Nowe zagospodarowanie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Kawęczyn. W trakcie prac modernizacyjnych wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności na trasie Kawęczyn - Potworów.