2019.02.07
Pogratulowano reprezentacji Powiatu Tureckiego

 

Corocznie Koniński Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej staje się areną zmagań wokalnych licznej rzeszy dzieci i młodzieży z regionu konińskiego. W tym roku podczas 38. już edycji festiwalu, która miała miejsce 2 lutego w Ślesinie, zaprezentowała się również młodzież
z naszego powiatu, odnosząc kolejne znaczące sukcesy.

Wśród 30 wokalistów i wokalistek, reprezentacja z Powiatu Tureckiego zdeklasowała rywali
w kategorii 7-10 lat i tym samym 4 wyróżnienia trafiły do:

  • Antoniny Zommer z Miejskiego Domu Kultury w Turku,

  • Antoniny Iglikowskiej z Miejskiego Domu Kultury w Turku.,

  • Lilianny Hanczaruk ze Szkoły Podstawowej w Galewie filia w Chrząblicach,

  • Marii Szewczyńska z Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie.

    Natomiast w kategorii 11 - 13 lat trzecie miejsce zdobyła Paula Biskup ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku, a w kategorii 14 - 16 lat wyróżnienie otrzymała Patrycja Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku.

W dowód uznani talentów wokalnych i osiągnięć naszej reprezentacji, dzisiaj t.j. 7 lutego Starosta Turecki Dariusz Kałużny i Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński wręczyli młodym wokalistkom i Ich opiekunom gratulacje i upominki. Podczas spotkanie, w którym uczestniczyli również rodzice wokalistek, nie zabrakło wspomnień związanych z udziałem w festiwalu, jak również miłych słów kierowanych przez włodarzy powiatowych pod adresem reprezentantek Powiatu Tureckiego i Ich trenerów wokalnych.Wysokie notowania dzieci i młodzieży z Powiatu Tureckiego w zmaganiach wokalnych sąodzwierciedleniem talentów, pasji, jakrównież ich ciężkiej pracy. Pragniemy podziękować za trud i oddanie idei upowszechniania kultury, a także za wkład „trenerski” i profesjonalne prowadzenie wokalistów promujących Powiat Turecki – powiedział Starosta Turecki Dariusz Kałużny.

Niezwykle miłą chwilą spotkania interpretacja w wykonaniu  młodych wokalistek piosenki pt. „Dobro wraca”.

Zdjęcia