2021.02.10
Powiat Turecki pożegnał śp. Panią Halinę Łukaszewską

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego

 

pogrążonej w smutku Rodzinie
oraz Przyjaciołom

 

 

śp. Pani Haliny Łukaszewskiej

 

 

emerytowanej prawnik,

córce zamordowanego w Twerze przez sowietów Turkowianina,

zasłużonej działaczce Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Turku,

inicjatorce i uczestniczce licznych wydarzeń patriotycznych,

podczas których wiernie przekazywała młodemu pokoleniu Polaków
prawdę historyczną o zbrodni katyńskiej

 

 

przekazujemy
wyrazy szczerego współczucia i żalu.

 

 

Cześć Jej Pamięci

 

                                                               PRZEWODNICZĄCY                                                                          STAROSTA TURECKI
                                                RADY POWIATU TURECKIEGO

                                                              Piotr Szewczyński                                                                      Dariusz Kałużny

 

 

 

 

 

Turek, dnia 10 lutego 2021 roku