2019.10.18
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej z nagrodami dla pedagogów

W Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się spotkanie z pedagogami. Tradycją spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest wręczenie listów gratulacyjnych, kwiatów i Nagród Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wzorową realizację zadań statutowych. Nagrody wręczali Satrosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski i radna Zofia Gruszczyńska. Listy Gratulacyjne z okazji otrzymania nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wręczył Poseł Ryszard Bartosik.

 

 
NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO I STOPNIA OTRZYMALI:
  1. Wioletta Adamiak

  2. Danuta Szczepanik

  3. Magdalena Michalak-Zielińska

  4. Izabela Piotrowska

 

NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO II STOPNIA OTRZYMALI

  1. Izabela Walczak – zpew

  2. Mirosława Miśko - ppp

  3. Sylwia Smolińska – lo

  4. Barbara Żebrowska – lo

  5. Maciej Gajdecki – lo

  6. Ewa Górska – zst

  7. Emilia Marucha – zst

  8. Daniel Kusz – zst

  9. Katarzyna Grzelakowska – zsr

  10. Marek Kwiatkowski – zsr

 

Listy Gratulacyjne otrzymali:

Magdalena Michalak-Zielińska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

Wioletta Witulska-Walas – (Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej Centrum Szkoleniowego „Wiedza”)

Grzegorz Galas (dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Koninie)

Adela Surdyga (Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Turku)

Małgorzata Jarek (Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Turku)

Zbigniew Ryczyński (Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Turku)

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia