2019.05.21
Program Aktywny Samorząd 2019

Trwa nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd" – Moduł I. Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pcpr.turek.pl w zakładce Aktywny Samorząd → /Dokumenty do pobrania/ lub w siedzibie PCPR w Turku (ul. Łąkowa 1, 62 - 700 Turek) pokój nr 1. Nabór trwa do 31.08.2019r.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerami 63 / 280 11 35 lub 63 / 280 11 37 albo osobiście w siedzibie PCPR w Turku w pokoju nr 1.