2018.11.05
Przepiśniki Powiatu Tureckiego -zwyciężyły !

 

Powiat Turecki został laureatem konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego – XIX edycji” w kategorii działania prokulturowe, który został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Środowiska w Poznaniu. Głównym celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych oraz promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom.
Powiat Turecki za projektypn. „Przepiśnik - powiat turecki tkany nożem i widelcem” oraz „Eko – przepiśnik powiatu tureckiego” otrzymał nagrodę w wysokości 3000,00 zł.

W ramach projektów Powiat Turecki zrealizował konkursyna najlepszy ekologiczny przepis, adresowany do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i sołectw z terenu powiatu tureckiego. Podsumowaniapowiatowych konkursów oraz wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości powiatu tureckiego. W 2017 r. podsumowanie odbyło się podczas Dożynek Powiatu Tureckiego
w Kolnicy. Natomiast w 2018 r finał odbył się podczas Powiatowej Majówki w Kaczkach Średnich. Przepisy, które wpły
nęły na konkursy, zamieszczane zostały w publikacjach:

- „Przepiśnik - powiat turecki tkany nożem i widelcem” oraz „Eko – przepiśnik powiatu tureckiego”.