Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 29.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 25 (-4)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 29, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 279 (-8)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 26 (+1)
 • Osoby w izolatorium: 2 (-2)
 • Osoby hospitalizowane: 10 (+1)
 • Osoby zakażone ogółem: 365 (+1)
 • Osoby zakażone obecnie: 25 (-4)
 • Osoby wyleczone: 333 (+5)
 • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.08.04
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalno-naukowym

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym i akademickim 2020/2021 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • zameldowane są na stałe na terenie Powiatu Tureckiego,
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • uzyskały w poprzednim roku nauki średnią ocen od: 
  4,21 – uczniowie
  4,01 – studenci i słuchacze,
 • średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci –740,00 zł netto,
 • złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wlkp. stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą sumę punktów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku
(ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/ 2223259, 7.30-15.30), w terminach:

 • uczniowie do 21 września 2020 r.
 • studenci do 16 października 2020 r.