Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 26.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 102 (+3)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 26, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 33 (+12)
 • Osoby poddane kwarantannie: 513 (-14)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 134 (-14)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 27 (+3)
 • Osoby zakażone ogółem: 608 (+22)
 • Osoby zakażone obecnie: 102 (+3)
 • Osoby wyleczone: 493 (+19)
 • Liczba zgonów: 13
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.10.14
W Powiecie Tureckim uczczono Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do złożenia gorących podziękowań nauczycielom za podejmowane wyzwania i działania na rzecz polskiej oświaty, za codzienny trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Podczas powiatowych uroczystości Starosta Turecki Dariusz Kałużny uhonorował tych, którzy zasługują na uznanie dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w pracę na rzecz szkoły oraz kształcenia młodego pokolenia Polaków.

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej z powodu epidemii koronawirusa, przy uwzględnionym reżimie sanitarnym, przyjął nieco inną formułę.  W wydarzeniu wzięli udział tylko dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki oraz przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Turku Zbigniew Ryczyński.  

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania życzeń dla nauczycieli z Powiatu Tureckiego od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Bartosika. Następnie Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wicestarosta Władysław Karski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki przekazali dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku p. Wioletcie Adamiak, dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku p. Danucie Szczepanik, dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku p. Izabeli Piotrowskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich p. Elżbiecie Karwackiej oraz dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku p. Barbarze Piąstce – Dopieralskiej życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.

Ponadto nagrodę Starosty Tureckiego   I stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczo - wychowawczej i wzorową realizację zadań statutowych otrzymali:

 1. Wioletta Adamiak – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku
 2. Danuta Szczepanik – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku
 3. Izabela Piotrowska – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku

Nagrodę Starosty Tureckiego II stopnia otrzymali:

 1. Beata Szczesiak (ZPEW)
 2. Albin Zańko (wicedyrektor I LO)
 3. Mariola Maciaszek (I LO)
 4. Elżbieta Wojciechowska (wicedyrektor ZSR)
 5. Ewa Pietrzak (ZSR)
 6. Andrzej Tutaj (ZST)
 7. Marzena Maćków (ZST) 
 8. Marta Piątkowska (ZST)
 9. Marcin Kasprzak (ZST)
 10. Teresa Kolińska (PPP)

Na ręce dyrektorów zostały również wręczone listy gratulacyjne dla 223 stypendystów Powiatu Tureckiego, w tym:

 • 140 stypendia I stopnia – stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce,
 • 80 stypendiów II stopnia – stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia w wybranej dziedzinie wiedzy i nauki,
 • 2 stypendia II stopnia – stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • 1 stypendium II stopnia – stypendium artystyczne.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty ponownie składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta. Wierzymy, że uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przyszłym roku powróci do tradycyjnej formuły.  

 

Zdjęcia