2018.12.14
W Starostwie rozmawiano o bezpieczeństwie dokumentów publicznych

 

13 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Turku odbyła się pierwsza z cyklu ogólnopolskich konferencji pt. "Dokumenty publiczne bez tajemnic". 

Organizatorami konferencji byli: Związek Powiatów Polskich w Warszawie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Powiat Turecki. 

Uczestników z powiatów południowo - wschodniej Wielkopolski powitał Pan Władysław Karski - Wicestarosta Turecki. 

Finalizowane są prace nad ustawą o dokumentach publicznych. Nakłada ona na funkcjonariuszy publicznych prawny obowiązek korzystania z Rejestru Dokumentów Publicznych oraz kontroli autentyczności dokumentów publicznych, w szczególności tych najistotniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (np.: dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, itp.).

 

Eksperci: Pani Mecenas Monika Małowiecka specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich, Pani Paulina Ruszczyk oraz Pan Jacek Barwicki eksperci Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. przekazali uczestnikom podstawowe informacje w zakresie skutecznej weryfikacji dokumentów identyfikacyjnych i komunikacyjnych.