2018.03.23
Wsparcie PUP dla zwalnianych

Powiatowy Urząd Pracy w Turku oferuje bezpłatne wsparcie osobom zwalnianym. Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników w 2018r. Pomoc obejmuje:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 19 tys. zł.,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie 19 tys. zł.,
  • prace interwencyjne,
  • szkolenia,
  • poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.

Więcej informacji na stronie internetoej Powiatowego Urzędu Pracy w Turku http://turek.praca.gov.pl.