Wykonanie rejestrów terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi

Dzięki zaangażowaniu Samorządu Powiatu Tureckiego i Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku na wykonanie zadania pn. "Wykonanie rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w powiecie tureckim, dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów" Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową w wysokości 25.000 zł. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 48.708 złotych.

Założeniem wykonania rejestru jest identyfikacja terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w powiecie tureckim. W przypadku ich wystąpienia konieczne będzie wdrożenie programu‹‹ monitoringu tych terenów‹.

"Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w powiecie tureckim, dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów" jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku: www.powiat.turek.pl (zakładka: Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi)