Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 2, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 275 (+1)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 32 (+8)
  • Osoby hospitalizowane: 10 (-1)
  • Osoby zakażone ogółem: 41 (+11)
  • Osoby zakażone obecnie: 34 (+11)
  • Osoby wyleczone: 7
  • Liczba zgonów: 1
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2019.04.12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku

Uchwałą nr 123/2019 z dnia 12.04.2019 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku  w zakresie:
    1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2) kultury i dziedzictwa narodowego,
    3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
    4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
    5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


                                                                                                                                              Starosta Turecki
                                                                                                                                              Dariusz Kałużny
Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.