2021.07.13

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2021 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2021 roku

Uchwałą nr 537/2021 z dnia 09.07.2021 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2021 roku  w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • kultury i dziedzictwa narodowego,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

 

                                                                                                              Starosta Turecki

                                                                                                           /-/ Dariusz Kałużny

 

 

Poniżej

Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.