Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wycho

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku

 Uchwałą nr 485/2017 z dnia 04.05.2017 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

 

 

                                                                                                                                                                   Wicestarosta

                                                                                                                                                         /-/ Dariusz Kałużny

Poniżej

 

Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.