2017.11.30
Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2017  r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE TURECKIM W 2018 ROKU.

Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”,
ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra

Szczegółowa nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.

Kwota dotacji: 60.726,00 zł

                                                                                                                         Starosta Turecki

                                                                                                                       /-/ Mariusz Seńko