XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje, że rozpoczęła się XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", kategoria: gospodarstwa indywidualne. 

W związku z tym zapraszamy rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie powiatu tureckiego do udziału w konkursie, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 31.03.2017 roku. 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Turku lub na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.