2017.08.18
Zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictwa Cisew

W związku z wystąpieniem uszkodzeń drzewostanów powstałych w wyniku huraganowych wiatrów oraz związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictwa Cisew (oddz. 244-252).
Decyzja Nadleśniczego i mapa terenu leśnego objętego zakazem wstępu do lasu dostępne do pobrania poniżej.