Gratulujemy nauczycielom uhonorowanym medalami i odznaczeniami...

zdjęcie

20 października 2016 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, Starosta Turecki Mariusz Seńko i Wicestarosta Dariusz Kałużny gratulowali nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki, którzy zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi, Medalami za...

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku INFORMUJE

zdjęcie

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku uprzejmie informuje: 31 października 2016 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 22 października 2016 r. (sobota) będzie dniem pracy jednostki.  

Zmiany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia obsługi klientów podejmujących czynności związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz otrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami Starosta Turecki wprowadził w Wydziale Komunikacji szereg zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów od 3 października zmieniono godziny pracy Wydziału Komunikacji:...

ZSR Kaczki otwierają się na Europę

zdjęcie

Jak zachęcić młodzież do nauki języków obcych? Metod jest wiele, ale chyba najskuteczniejsza jest taka, która skłania do konkretnego działania, zachęca do rywalizacji i przynosi wymierny efekt. Może uczniowie, a zwłaszcza ci mniej zainteresowani nauką języka obcego,...

Ponad 34 litry życiodajnego płynu zebrano w Zespole Szkół...

zdjęcie

19.10.2016 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku oddawali krew, wspierając w ten sposób ogólnopolską akcję. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odpowiedziały 102 osoby, z których do poboru krwi...

Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

zdjęcie

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu...

Gratulujemy nauczycielom uhonorowanym medalami i odznaczeniami...

zdjęcie

20 października 2016 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, Starosta Turecki Mariusz Seńko i Wicestarosta Dariusz Kałużny gratulowali nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki, którzy zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi, Medalami za...

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku INFORMUJE

zdjęcie

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku uprzejmie informuje: 31 października 2016 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 22 października 2016 r. (sobota) będzie dniem pracy jednostki.  

Zmiany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia obsługi klientów podejmujących czynności związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz otrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami Starosta Turecki wprowadził w Wydziale Komunikacji szereg zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów od 3 października zmieniono godziny pracy Wydziału Komunikacji:...

ZSR Kaczki otwierają się na Europę

zdjęcie

Jak zachęcić młodzież do nauki języków obcych? Metod jest wiele, ale chyba najskuteczniejsza jest taka, która skłania do konkretnego działania, zachęca do rywalizacji i przynosi wymierny efekt. Może uczniowie, a zwłaszcza ci mniej zainteresowani nauką języka obcego,...

Ponad 34 litry życiodajnego płynu zebrano w Zespole Szkół...

zdjęcie

19.10.2016 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku oddawali krew, wspierając w ten sposób ogólnopolską akcję. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odpowiedziały 102 osoby, z których do poboru krwi...

Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

zdjęcie

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu...

Podsumowanie projektu "Czytasz...Wiesz"

zdjęcie

Biblioteki Publiczne Powiatu Tureckiego zakończyły cykl spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży "Czytasz ... Wiesz". Projekt dofinansowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto oraz Powiatowej...

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku czerpali wiedzę o...

zdjęcie

W dniu 12 października 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, którzy uczestniczą w projekcie "Profilaktyka otyłości w zakresie diety i aktywności fizycznej” wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Wizyta w stolicy rozpoczęła się od zwiedzania...

Korepetycje z "Pana Tadeusza"

zdjęcie

Moda na głośne czytanie lektur szkolnych trwa… Zazwyczaj odbywa się to w szkołach. Tym razem, w ramach rozwijania edukacji czytelniczej, uczniowie klasy 2 TA (technikum ekonomiczne) z Zespołu Szkół Technicznych w Turku mogli poznać tekst "Pana Tadeusza”...

ZST z wizytą w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia

zdjęcie

7 października 2016 r. uczniowie klasy III technikum teleinformatycznego (klasa mundurowa) uczestniczyli w wycieczce do 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, która w tym dniu obchodziła swoje święto – 81. rocznicę utworzenia. Młodzież obserwowała musztrę honorową z...

Uczniowie ZST w III edycji JUNKERS SZKOLI

zdjęcie

W nowym roku szkolnym, w ramach wieloletniej współpracy z firmą BOSCH-JUNKERS, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku  będą brali udział w III edycji „Junkers szkoli”. Dzięki tegorocznym  zajęciom, które poprowadzi  mgr  inż. Emil...

Projekt „Profilaktyka otyłości w zakresie diety i aktywności...

zdjęcie

W ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od września do grudnia 2016 r. w Zespole  Szkół Technicznych w Turku będzie realizowany projekt pod hasłem „Profilaktyka otyłości w zakresie diety i aktywności...

Licealiada w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

zdjęcie

Na hali sportowej 18 października br. przy Zespole Szkół Technicznych zakończono Licealiadę Powiatu Tureckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W zawodach uczestniczyło: 3 zespoły dziewcząt i 3 zespoły...

Gimnazjada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dz. i Chł.

zdjęcie

W sali gimnastycznej  ZS Przykona 17 października br. odbyły się Gimnazjada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt   i Chłopców. W zawodach uczestniczyło 6 zespołów dziewcząt i 7 zespołów chłopców.   Wyniki...

Licealiada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym

zdjęcie

17 października  w Zespole Szkół Technicznych odbyła się Licealiada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym  Dziewcząt i Chłopców. Zawody  odbyły  się systemem „każdy z każdym” . W zawodach uczestniczyło 3 zespoły dziewcząt i 3...

LICEALIADA w LEKKIEJATLETYCE DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW

zdjęcie

27 września  br. na stadionie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich odbyła się Liecealida Lekkoatletyczna Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji o Mistrza Powiatu Tureckiego wzmagali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcacego w Turku, Zespołu Szkół...

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

zdjęcie

W dniu 23.09.16r. przeprowadzony został Finał Mistrzostw Powiatu Tureckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. W zawodach wzięło udział 17 sztafet w kategorii szkół podstawowych, 12 sztafet w kategorii...

Ranking na Najwszechstronniejszego Zawodnika Turkowskiego Klubu Karate

zdjęcie

18 czerwca Turkowski Klub Karate zorganizował w Grodźcu imprezę rekreacyjno- sportową połączoną z rozstrzygnięciem rankingu na najwszechstronniejszego zawodnika Turkowskiego Klubu Karate oraz oficjalnym zakończeniem sezonu szkoleniowego 2015/2016. Spotkanie rozpoczęło się na terenie...

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy...

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku...

Komunikat dot. nowych miejsc składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Korzystasz z usług geodezyjnych - wypełnij ankietę (WRPO 2014+)

W związku z przystąpieniem Powiatu Tureckiego do opracowania dokumentacji konkursowej dla projektu geodezyjnego w otwartym naborze wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo...

Konsultacje koncepcji zagospodarowania przestrzennego powiatu

zdjęcie

Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Powiatu Tureckiego Zapraszamy do składania uwag, w ramach konsultacji dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”. Opracowujemy ten dokument w ramach projektu partnerskiego...

Zmiany decyzji dotyczące odpadów

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów             Starostwo Powiatowe w Turku informuje, że zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r., tracą ważność wydane przed dniem...

Konsultacje ws. koncepcji zagospodarowania przestrzennego

zdjęcie

Informujemy, że w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego", realizowanego wspólnie przez Miasto Turek, Powiat Turecki, gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek,...

Ostatnie zdjęcia

Copyright © Powiat Turecki 2012
Projekt i realizacja online24.pl
zamknij X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.