Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

zdjęcie

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

Zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań ...Atywny...

zdjęcie

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań…Atywny samorząd” obowiązującym w 2016 roku. W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów...

Ciekawy weekend w Powiecie Tureckim

zdjęcie

Miniony weekend obfitował w rożnego rodzaju spotkania, uroczystości i koncerty organizowane w gminach Powiatu Tureckiego. Na zaproszenie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego, w sobotnie popołudnie 22 października w Russocicach br. Starosta Turecki uczestniczył w...

Nauczyciel z I LO w Turku wyróżniony w konkursie "Wielkopolski...

zdjęcie

W ubiegły piątek, 21 października w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których powiat turecki reprezentował Starosta Turecki Mariusz Seńko. W trakcie uroczystej gali, zgromadzeni poznali laureatów konkursów...

Gratulujemy nauczycielom uhonorowanym medalami i odznaczeniami...

zdjęcie

20 października 2016 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, Starosta Turecki Mariusz Seńko i Wicestarosta Dariusz Kałużny gratulowali nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki, którzy zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi, Medalami za...

Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

zdjęcie

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

Zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań ...Atywny...

zdjęcie

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań…Atywny samorząd” obowiązującym w 2016 roku. W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów...

Ciekawy weekend w Powiecie Tureckim

zdjęcie

Miniony weekend obfitował w rożnego rodzaju spotkania, uroczystości i koncerty organizowane w gminach Powiatu Tureckiego. Na zaproszenie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego, w sobotnie popołudnie 22 października w Russocicach br. Starosta Turecki uczestniczył w...

Nauczyciel z I LO w Turku wyróżniony w konkursie "Wielkopolski...

zdjęcie

W ubiegły piątek, 21 października w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których powiat turecki reprezentował Starosta Turecki Mariusz Seńko. W trakcie uroczystej gali, zgromadzeni poznali laureatów konkursów...

Gratulujemy nauczycielom uhonorowanym medalami i odznaczeniami...

zdjęcie

20 października 2016 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, Starosta Turecki Mariusz Seńko i Wicestarosta Dariusz Kałużny gratulowali nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki, którzy zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi, Medalami za...

Uczniowskie smartfony w roli pomocy dydaktycznych

zdjęcie

Chociaż w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów na lekcjach, czasami zdarzają się zajęcia, na których młodzież może odkrywać nieograniczone możliwości swoich komórek. Taką przygodę przeżyli uczniowie z  klasy 2 TI (technikum informatyczne), którzy...

Podsumowanie projektu "Czytasz...Wiesz"

zdjęcie

Biblioteki Publiczne Powiatu Tureckiego zakończyły cykl spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży "Czytasz ... Wiesz". Projekt dofinansowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto oraz Powiatowej...

ZSR Kaczki otwierają się na Europę

zdjęcie

Jak zachęcić młodzież do nauki języków obcych? Metod jest wiele, ale chyba najskuteczniejsza jest taka, która skłania do konkretnego działania, zachęca do rywalizacji i przynosi wymierny efekt. Może uczniowie, a zwłaszcza ci mniej zainteresowani nauką języka obcego,...

Ponad 34 litry życiodajnego płynu zebrano w Zespole Szkół...

zdjęcie

19.10.2016 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Turku oddawali krew, wspierając w ten sposób ogólnopolską akcję. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu odpowiedziały 102 osoby, z których do poboru krwi...

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku czerpali wiedzę o...

zdjęcie

W dniu 12 października 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, którzy uczestniczą w projekcie "Profilaktyka otyłości w zakresie diety i aktywności fizycznej” wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Wizyta w stolicy rozpoczęła się od zwiedzania...

Korepetycje z "Pana Tadeusza"

zdjęcie

Moda na głośne czytanie lektur szkolnych trwa… Zazwyczaj odbywa się to w szkołach. Tym razem, w ramach rozwijania edukacji czytelniczej, uczniowie klasy 2 TA (technikum ekonomiczne) z Zespołu Szkół Technicznych w Turku mogli poznać tekst "Pana Tadeusza”...

Piłka Halowa Chłopców Szkół Podstawowych w Tuliszkowie 25.10.2016

zdjęcie

Drużynowe Szachay Klasyczne SP, G, PGN

zdjęcie

21 października 2016 roku  odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Szachach Klasycznych Dziewcząt i Chłopców ze  Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się w Turku w budynku S.M. „TĘCZA” systemem...

Licealiada w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

zdjęcie

Na hali sportowej 18 października br. przy Zespole Szkół Technicznych zakończono Licealiadę Powiatu Tureckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W zawodach uczestniczyło: 3 zespoły dziewcząt i 3 zespoły...

Gimnazjada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dz. i Chł.

zdjęcie

W sali gimnastycznej  ZS Przykona 17 października br. odbyły się Gimnazjada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt   i Chłopców. W zawodach uczestniczyło 6 zespołów dziewcząt i 7 zespołów chłopców.   Wyniki...

Licealiada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym

zdjęcie

17 października  w Zespole Szkół Technicznych odbyła się Licealiada Powiatu Tureckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym  Dziewcząt i Chłopców. Zawody  odbyły  się systemem „każdy z każdym” . W zawodach uczestniczyło 3 zespoły dziewcząt i 3...

LICEALIADA w LEKKIEJATLETYCE DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW

zdjęcie

27 września  br. na stadionie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich odbyła się Liecealida Lekkoatletyczna Dziewcząt i Chłopców. W rywalizacji o Mistrza Powiatu Tureckiego wzmagali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcacego w Turku, Zespołu Szkół...

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu programu współpracy...

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku...

Komunikat dot. nowych miejsc składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Korzystasz z usług geodezyjnych - wypełnij ankietę (WRPO 2014+)

W związku z przystąpieniem Powiatu Tureckiego do opracowania dokumentacji konkursowej dla projektu geodezyjnego w otwartym naborze wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo...

Konsultacje koncepcji zagospodarowania przestrzennego powiatu

zdjęcie

Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Powiatu Tureckiego Zapraszamy do składania uwag, w ramach konsultacji dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”. Opracowujemy ten dokument w ramach projektu partnerskiego...

Zmiany decyzji dotyczące odpadów

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów             Starostwo Powiatowe w Turku informuje, że zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r., tracą ważność wydane przed dniem...

Konsultacje ws. koncepcji zagospodarowania przestrzennego

zdjęcie

Informujemy, że w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego", realizowanego wspólnie przez Miasto Turek, Powiat Turecki, gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek,...

Ostatnie zdjęcia

Copyright © Powiat Turecki 2012
Projekt i realizacja online24.pl
zamknij X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.