Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 26.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 102 (+3)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 26, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 33 (+12)
  • Osoby poddane kwarantannie: 513 (-14)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 134 (-14)
  • Osoby w izolatorium: 2
  • Osoby hospitalizowane: 27 (+3)
  • Osoby zakażone ogółem: 608 (+22)
  • Osoby zakażone obecnie: 102 (+3)
  • Osoby wyleczone: 493 (+19)
  • Liczba zgonów: 13
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020
Cel projektu
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
260 857.00 PLN
Wartość dofinansowania
130 428.50 PLN - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Procent dofinansowania
50% - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Projekt realizowany w ramach programu:
FDS 2020 (www.poznan.uw.gov.pl/sor/fundusz-drog-samorzadowych)
oraz poddziałania:
FDS 2020 - Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2020
Lata realizacji
2020

Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap

Cel zadania:

1. Planowana inwestycja obejmuje 607 m drogi powiatowej nr 4497P Przykona Dobra w m. Przykona.
2. Planowana inwestycja wpłynie na ograniczenie peryferyjności; skrócenie czasu dojazdu do ośrodków wojewódzkich. Syntetyczny wskaźnik peryferyjności czasowej - ok. 35 minut.
3. Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności planowanych terenów inwestycyjnych, lokalnych ośrodków gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Przy planowanej inwestycji bezpośrednio i pośrednio zlokalizowane są: zakład mięsny, zakład mechaniki pojazdowej, restauracja, zakład hydrauliczny itd. Obecny stan techniczny drogi zniechęca mieszkańców powiatu do jej użytkowania. Droga nr 4497P stanowi bezpośredni dojazd do Przykony i Dobrej (siedziby gmin) oraz do drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Sieradz. 
4. Zarówno w opinii policji jak i straży pożarnej wynika, że planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zminimalizuje ryzyko kolizji drogowych oraz wypadków.
5. Na drodze powiatowej nr 4497P funkcjonuje komunikacja publiczna (dwóch przewoźników i dwie linie bus).

Opis działania:

Długość przebudowanej drogi to 607 m. Droga powiatowa nr 4497P jest zabudowana wolnostojącymi budynkami jednorodzinnymi. Droga posiada przekrój półuliczny z istniejącym chodnikiem. Chodnik oddzielony jest przy krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym drogowym typu ciężkiego oraz zakończony obrzeżem betonowym. Nawierzchnia chodnika wraz z obrzeżem w znacznym stopniu uległy degradacji. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wody opadowe zbierane są poprzez istniejące wpusty przykrawężniku oraz odwodnienie liniowe do rowu przydrożnego poprzez przykanaliki pod konstrukcją jezdni. STAN PROJEKTOWANY Konstrukcja chodnika: kostka brukowa betonowa gr 6cm, podsypka cementowo piaskowo gr 10cm (na poszerzeniu chodnika), istniejąca podbudowa. Konstrukcja zjazdów:  kostka brukowa betonowa gr 6cm, podsypka cementowo piaskowo gr 4cm, istniejąca podbudowa. Odwodnienie nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika następować będzie poprzez równomierne rozsączkowanie wód opadowych sciekiem przykrawężnikowym do istniejących studni wodościekowych poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych oraz podłużnych.

 

Wykonawcą zadania jest:

Przedsiębiorstwo Róbót Inżynieryjnych spółka zo.o

z siedzibą ulica Komunalna 8, 62 - 700 Turek

Termin wykonania zadania: 16 listopada  2020 roku

Wartość umowy: 259.857,00 zł brutto

Roboty zakończono: ……….. 2020 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia ........... 2020 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego: ……….. zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- kwota zadania końcowa ogólem ... zł 

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego ...... zł

- kwota wkładu własnego zadania końcowa ...... zł

- kwota zwrotu dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego wynikająca z rozliczenia kocowego zadania ...... zł

 

Etapy realizacji

2020.10.23 Promocja - facebook @zdpturek
2020.10.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.08.20 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wojewodą Wielkopolskim
2020.07.23 Promocja - turek.net.pl
2020.07.23 Promocja - iturek.net
2020.07.23 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.07.23 Przekazanie placu budowy wykonawcy zadania
2020.07.23 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania
2020.07.23 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.07.02 Promocja - tv. wielkopolska
2020.07.01 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.01 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.06.30 Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.19/20
2020.06.10 Wszczęcie postępowania przetargowego na zadanie
2020.04.24 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.04.23 Promocja - facebook @zdpturek

Galeria zdjęć