Dostępność ponad podziałami poprzez zakup i dostawę sprzętu dla osób ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Turku

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Dostępność ponad podziałami poprzez zakup i dostawę sprzętu dla osób ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Turku
Cel projektu
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
83 500.00 PLN
Wartość dofinansowania
83 500.00 PLN, w tym:
 • 70 373.80 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
 • 13 126.20 PLN - Dofinansowanie ze środków dotacji celowej
Procent dofinansowania
100%, w tym:
 • 84% - Dofinansowanie ze środków europejskich
 • 16% - Dofinansowanie ze środków dotacji celowej
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (https://www.power.gov.pl/)
oraz poddziałania:
POWER 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne
Lata realizacji
2022 - 2023

Cel przedsięwzięcia grantowego

Celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i wprowadzenie takich rozwiązań systemowych i technicznych w urzędzie aby osoba niepełnosprawna bez żadnych utrudnień po przyjściu do urzędu mogła osiągnąć cel swojej wizyty.


Lista zadań i wydatków w ramach przedsięwzięcia grantowego:

 • Zadanie 1: Dostępność architektoniczna:
  • Wydatek 1: Dostosowanie Punktu Obsługi Interesanta - 34 049,00 zł
  • Wydatek 2: Zakup krzesła ewakuacyjnego - 13 392,00 zł
 • Zadanie 2: Dostępność cyfrowa
 • Zadanie 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna:
  • Wydatek 1: Zakup 4 sztuk pętli indukcyjnych przenośnych - 4 196,00 zł.
  • Wydatek 2: Zakup 2 sztuk pętli indukcyjnych stacjonarnych małych wraz z okablowaniem – 1 856,00 zł.
  • Wydatek 3: Zakup pętli indukcyjnej stacjonarnej dużej z wzmacniaczem oraz z okablowaniem – 3 508,00 zł.
  • Wydatek 4: Zakup 3 sztuk monitorów dotykowych - mówiących – 17 502,00 zł.
  • Wydatek 5: Zakup 3 sztuk komputerów – 8 997 zł.

Etapy realizacji

2022.11.15 Podpisanie umowy o powierzenie grantu nr DSG/0025 – „Dostępny samorząd – granty” – kwota umowy 83 500,00 zł brutto
2022.08.08 Złożenie korekty wniosku na mały grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - kwota wniosku 83 500,00 zł brutto
2022.02.28 Złożenie elektronicznego wniosku na mały grant w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - kwota wniosku 100 000,00 zł brutto