Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Cel projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 411 168.67 PLN
Wartość dofinansowania
1 928 934.94 PLN - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Procent dofinansowania
80% - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2023/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Lata realizacji
2023 - 2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023 -
złożył 7 zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków-ulica Targowa

Przewidywana wartość inwestycji: 425.183,96 zł brutto

Zadanie nr 2

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew

Przewidywana wartość inwestycji: 469.986,87 zł brutto

Zadanie nr 3

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa

Przewidywana wartość inwestycji: 364.713,47 zł brutto

Zadanie nr 4

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś

Przewidywana wartość inwestycji: 570.380,92 zł brutto

Zadanie nr 5

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew

Przewidywana wartość inwestycji: 604.133,23 zł brutto

Zadanie nr 6

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej 

Przewidywana wartość inwestycji: 141.005,99 zł brutto

Zadanie nr 7

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 3219P na odcinku Russicice-Chylin

Przewidywana wartość inwestycji: 3.077.717,27 zł brutto

 

Wyniki naboru - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023

 

Zadanie nr 1

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków-ulica Targowa

 

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.126/23 z dnia 13 pażdziernika 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 461.641,32 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 340.147,17 zł brutto

Kwota środków własnych: 121.495,15 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 77 listy podstawowej zatwierdzającej 

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 32/2023 zawarta w dniu 14 grudnia 2023 roku

Wykonawca:  M.K STELLA Konrad Marek z siedzibą ul. Południowa 37, 62-600 Koło
Wartość umowy: 459.641,32 zł brutto 
Termin wykonania: 180 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 11 czerwca 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • regulacja pionowa urządzeń
 • odwodnienie jezdni o nawierzchni asfaltowej
 • krawężniki i obrzeża
 • zjazdy
 • chodniki
 • oznakowanie pionowe, poziome
 • inwentaryzacja powykonawcza

Aneks NR 1 z dnia 14.02.2024 r.

 

Zadanie nr 2

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew

 

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.122/23 z dnia 13 pażdziernika 2023 roku

Rozliczenie częściowe - 1 Transza

Kwalifikowana wartość zadania: 215.453,79 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 161.657,37 zł brutto

Kwota środków własnych: 53.796,42 zł brutto

Koszty niekwalifikowane: 20.079,86 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 27/2023 zawarta w dniu 07 grudnia 2023 roku

Wykonawca:  M.K STELLA Konrad Marek z siedzibą ul. Południowa 37, 62-600 Koło
Wartość umowy: 499.831,24 zł brutto 
Termin wykonania: 180 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 04 czerwca 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty ziemne
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • roboty wykończeniowe 
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • elementy ulic
 • zieleń drogowa
 • inne roboty
 • oświetlenie drogowe

Aneks NR 1 z dnia 14.02.2024 r.

 

Zadanie nr 3

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa

 

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.125/23 z dnia 13 pażdziernika 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 401.598,22 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 291.770,78 zł brutto

Kwota środków własnych: 109.827,44 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 31/2023 zawarta w dniu 14 grudnia 2023 roku

Wykonawca:  M.K STELLA Konrad Marek z siedzibą ul. Południowa 37, 62-600 Koło
Wartość umowy: 399.598,22 zł brutto 
Termin wykonania: 180 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 11 czerwca 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • cięcie pięlęgnacyje - podkrzesanie krzewów
 • roboty ziemne
 • regulacja pionowa urządzeń
 • odwodnienie jezdni o nawierzchni asfaltowej
 • krawężniki i obrzeża
 • zjazdy
 • chodniki
 • oznakowanie pionowe, poziome
 • inwentaryzacja powykonawcza

Aneks NR 1 z dnia 14.02.2024 r.

 

Zadanie nr 4

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś

 

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.124/23 z dnia 13 pażdziernika 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 428.224,83 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 342.579,86 zł brutto

Kwota środków własnych: 85.644,97 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 80 listy podstawowej zatwierdzającej 

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 29/2023 zawarta w dniu 07 grudnia 2023 roku

Wykonawca:  Via - LEONIA spółka zo.o.o z siedzibą Leonia 2a, 62-710 Władysławów
Wartość umowy: 447.749,83 zł brutto 
Termin wykonania: 180 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do  czerwca 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty drogowe
 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • podbudowa
 • roboty nawierzchniowe
 • oznakowanie
 • roboty wykończeniowe i towarzyszące
 • roboty kanalizacyjne
 • roboty odtworzeniowe nawierzchni
 • roboty ziemne
 • odwodnienie

Aneks NR 1 z dnia 14.02.2024 r.

 

Zadanie nr 5

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew

 

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.127/23 z dnia 13 pażdziernika 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 514.908,16 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 411.926,52 zł brutto

Kwota środków własnych: 102.981,64 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 81 listy podstawowej zatwierdzającej 

 

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 26/2023 zawarta w dniu 06 grudnia 2023 roku

Wykonawca:  KON-BRUK Juszczak Grzegorz z siedzibą ul. Nadvrzeżna 16, 62-500 Konin
Wartość umowy: 528.984,26 zł brutto 
Termin wykonania: 180 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 03 czerwca 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • roboty zieme
 • elementy odwodnienia
 • krwężniki i obrzeża
 • nawierzchnia zjazdów
 • pobocza drogowe
 • oznakowanie i elementy brd
 • doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów

Aneks NR 1 z dnia 14.02.2024 r.

 

Zadanie nr 6

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej 

 

 • Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 15.126/23 z dnia 13 pażdziernika 2023 roku

Kwalifikowana wartość zadania: 154.511,84 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 112.804,79 zł brutto

Kwota środków własnych: 41.707,05  zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 82 listy podstawowej zatwierdzającej

 • Umowa z wykonawcą zadania nr 28/2023 zawarta w dniu 07 grudnia 2023 roku

Wykonawca:  Via - LEONIA spółka zo.o.o z siedzibą Leonia 2a, 62-710 Władysławów
Wartość umowy: 158.021,18 zł brutto 
Termin wykonania: 180 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 04 czerwca 2024 roku)

Przebudowa obejmuje swoim zakresem:

 • roboty przygotowawcze
 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • regulacja pionowa urządzeń
 • odwodnienie jezdni o nawierzchni asfaltowej
 • krawężniki i obrzeża
 • zjazdy
 • chodniki
 • oznakowanie pionowe, poziome
 • inwentaryzacja powykonawcza

Aneks NR 1 z dnia 14.02.2024 r.

Etapy realizacji

Galeria zdjęć