Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Cel projektu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
2 411 168.67 PLN
Wartość dofinansowania
1 928 934.94 PLN - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Procent dofinansowania
80% - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2023/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-z-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023
Lata realizacji
2023 - 2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023 -
złożył 7 zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków-ulica Targowa

Przewidywana wartość inwestycji: 425.183,96 zł brutto

Zadanie nr 2

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew

Przewidywana wartość inwestycji: 469.986,87 zł brutto

Zadanie nr 3

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa

Przewidywana wartość inwestycji: 364.713,47 zł brutto

Zadanie nr 4

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś

Przewidywana wartość inwestycji: 570.380,92 zł brutto

Zadanie nr 5

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew

Przewidywana wartość inwestycji: 604.133,23 zł brutto

Zadanie nr 6

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej 

Przewidywana wartość inwestycji: 141.005,99 zł brutto

Zadanie nr 7

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 3219P na odcinku Russicice-Chylin

Przewidywana wartość inwestycji: 3.077.717,27 zł brutto

 

Wyniki naboru - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu dróg powiatowych na rok 2023

 

Zadanie nr 1

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków-ulica Targowa

Całkowita wartość inwestycji:  425.183,96 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 425.183,96 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 340.147,17 zł brutto

Kwota środków własnych: 85.036,79 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 77 listy podstawowej zatwierdzającej 

Zadanie nr 2

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew

Całkowita wartość inwestycji:  469.986,87 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 352.834,13 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 282.267,30  zł brutto

Kwota środków własnych: 70.566,83 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 78 listy podstawowej zatwierdzającej 

Zadanie nr 3

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa

Całkowita wartość inwestycji:  364.713,47 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 364.713,47 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 291.770,78 zł brutto

Kwota środków własnych: 72.942,69 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 79 listy podstawowej zatwierdzającej 

Zadanie nr 4

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś

Całkowita wartość inwestycji:  570.380,92 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 533.480,92 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 426.784,74 zł brutto

Kwota środków własnych: 106.696,18 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 80 listy podstawowej zatwierdzającej 

Zadanie nr 5

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew

Całkowita wartość inwestycji:  604.133,23 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 593.950,20 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 475.160,16 zł brutto

Kwota środków własnych: 118.790,04 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 81 listy podstawowej zatwierdzającej 

Zadanie nr 6

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej 

Całkowita wartość inwestycji:  114.005,99 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 114.005,99 zł brutto

Kwota przyznanych środków 80% - 112.804,79 zł brutto

Kwota środków własnych: 28.201,20 zł brutto

Termin realizacji zadania: 08.2024

Pozycja nr 82 listy podstawowej zatwierdzającej 

 

Etapy realizacji