WFOŚiGW w Poznaniu - Nasza Szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku 2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
WFOŚiGW w Poznaniu - Nasza Szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku 2022
Cel projektu
Nasza Szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
43 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
26 712.00 PLN - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2022
Procent dofinansowania
62% - Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa 2022 - Budżet Państwa 2022
Lata realizacji
2022 - 2022

Nasza Szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku

realizowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Powiat Turecki w dniu 08 lipca 2022 roku otrzymał informację, iż uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stosowanie do naszego wniosku nr 400/101/2022 z dnia 24.01.22 i korekty wniosku z dnia 25.02.22 powiatowi została przyznana pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 26.712,00 zł.

  1. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 26.000,00 zł
  2. koszty bieżące - 712,00 zł

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawia się następująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie (usług, robót, zakupów)

Zakres rzeczowy

Planowane koszty

Dotacja WFOŚIGW

Wkład własny

Wartość całkowita

1.

Koszty i zakupy inwestycyjne:

Zakup szklarni wraz z wyposażeniem

i niezbędnymi akcesoriami oraz montażem

zakupione zostaną kompostownik, solarny system nawadniający, system ogrzewania szklarni bio-kominkami, solarny system oświetleniowy, półki, oraz stoliki aluminiowe

1 szt.

26.000,00

11.900,00

37.900,00

2.

Koszty bieżące:

Zakup warzyw, roślin, owoców wieloletnich oraz ziół do szklarni

1 szt.

712,00

3.788,00

4.500,00

3.

Koszt promocji projektu:

Usługa wykonania tablic informacyjnych - promocyjnych

2 szt.

-

600,00

600

Razem:

26.712,00

16.288,00

43.000,00

 

Przewidywana data zakończenia zadania: 10 grudnia 2022 roku

 

 

Etapy realizacji

2023.01.19 Promocja - www.turek.net.pl
2023.01.18 Promocja - www.iturek.net
2023.01.18 Promocja - facebook@powiatturekpl
2023.01.18 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.12.29 Przesłanie korekty sprawozdania z rozliczenia zadania do WFOŚiGW w Poznaniu
2022.12.20 Przesłanie sprawozdania z rozliczenia zadania do WFOŚiGW w Poznaniu
2022.12.09 Protokół odbioru - zakup warzyw, roślin, owoców wieloletnich oraz ziół do szklarni - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość zamówienia: 578,00 zł brutto
2022.12.09 Protokół odbioru - zakup akcesoriów do szklarni - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość zamówienia: 3.340,00 zł brutto
2022.12.05 Złożenie zamówienia - zakup warzyw, roślin, owoców wieloletnich oraz ziół do szklarni - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość zamówienia: 578,00 zł brutto
2022.11.29 Złożenie zamówienia - zakup akcesoriów do szklarni - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość zamówienia: 3.340,00 zł brutto
2022.11.18 Protokół odbioru - zakup warzyw, roślin, owoców wieloletnich oraz ziół do szklarni - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość zamówienia: 520,00 zł brutto
2022.11.04 Podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu - Nasza Szklarnia EKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku - kwota dotacji 26.712,00 zł brutto
2022.10.19 Protokół odbioru - zakup szklarni wraz z wyposażeniem i niezbędnymi akcesoriami oraz montażem - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość umowy: 34.556,00 zł brutto
2022.10.12 Złożenie zamówienia - zakup warzyw, roślin, owoców wieloletnich oraz ziół do szklarni - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość zamówienia: 520,00 zł brutto
2022.10.10 Podpisanie umowy - zakup szklarni wraz z wyposażeniem i niezbędnymi akcesoriami oraz montażem - Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum z Kielc - wartość umowy: 34.556,00 zł brutto
2022.09.06 Przesłanie do WFOŚiGW wymaganych załączników niezbędnych do podpisania umowy dotacji
2022.08.31 Zabezpieczenie środków na zadanie w budżecie powiatu 2022 - uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLIII/290/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
2022.07.28 Zaświadczenie WIOŚ w Poznaniu - w sprawie wywiązywania się z obowiązku uiszczania administracyjnych kar pieniężnych
2022.07.20 Zaświadczenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - w sprawie obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
2022.07.07 Pismo WFOŚiGW w Poznaniu o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji - 26.712,00 zł
2022.07.01 WFOŚiGW w Poznaniu - Edukacja ekologiczna – wnioski z przyznaną pomocą dotacje – lista nr 2 - pozycja nr 32 listy
2022.02.25 Złożenie korekty wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu
2022.01.24 Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu

Galeria zdjęć