Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Cel projektu
Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - 2021
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
1 250 000.00 PLN
Wartość dofinansowania
1 000 000.00 PLN - Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku
Procent dofinansowania
80% - Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku
Projekt realizowany w ramach programu:
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku (www.gov.pl)
oraz poddziałania:
Środki rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w 2021 roku - ŚRBP 2021
Lata realizacji
2021 - 2021

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

W ramach zadania planuję się między innymi zakup niżej wymienionego sprzętu medycznego:

 1. Wieża artroskopowa,
 2. Platforma elektrochirurgiczna,
 3. Napęd ortopedyczny o dużej mocy,
 4. Aparat do elektrokoagulacji,
 5. Aparat do znieczuleń,
 6. Aparat USG,
 7. Videogastroskop,
 8. Videokolonoskop,
 9. Kardiomonitor - szt. 4,
 10. Holter wraz z oprogramowaniem i zestawem komputerowym- szt.3,
 11. Pompy infuzyjne - szt. 4,
 12. System ogrzewania pacjenta - szt. 2,
 13. Komora grzewcza do płynów infuzyjnych
 14. Aparat EKG,
 15. Aparat usg do procedur anestezjologicznych- 1 szt.,
 16. Aparat do wentylacji wysokoprzepływowej- 1 szt.,
 17. Cieplarka do środków kontrastowych- 1 szt.,
 18. Wózek leżący- 3 szt.,
 19. Wózek inwalidzki- 7 szt.
 20. Napęd do drobnych kości,
 21. Rękojeść do schwavera artroskopowego- 2 szt.,
 22. Kontenery do sterylizacji,
 23. System do podciśnieniowej terapii ran- 2 szt.,
 24. Wózek reanimacyjny.

Zadanie spełnia przesłanki sformułowane w art. 20 a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. : jest to działanie z zakresu polityki rozwoju, stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego i nie jest ujęte w Wielkopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 ( WRPO 2014 +). Planowane zadanie wpisuję się w cel ogólny Strategii Wielkopolska 2030, w szczególności w kierunku interwencji ,, Promocja zdrowego stylu życia, rozwój opieki i infrastruktury zdrowotnej”.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1.250.000,00 zł.               

Inwestycja ma bowiem na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, poprawę dostępności do nich, co z kolei przyspieszy proces diagnozy i znacząco wpłynie na stan zdrowia pacjentów. Szpital w Turku dąży do zapewnienia pacjentom pełnej i kompleksowej  opieki medycznej.

Przedsięwzięcie podjęte przez Powiat Turecki trwale przyczyni się do podniesienia rozwoju, konkurencyjności regionu, poprawi bezpieczeństwo oraz standard wykonywanych świadczeń zdrowotnych a także wpłynie na wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.

Inwestycja wpłynie w skali województwa na poprawę efektów zdrowotnych.

 

 

Etapy realizacji

2022.01.17 Złożenie sprawozdania końcowego do Wojewody Wielkopolskiego - Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
2022.01.07 Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji i wykorzystania umowy dotacji przez SP ZOZ do Powiatu
2021.12.30 Złożenie wniosku nr 3 o płatność dotacji przez SP ZOZ - III transza na kwotę: 284.150,11 zł brutto
2021.12.29 Złożenie wniosku nr 2 o płatność dotacji przez SP ZOZ - II transza na kwotę: 586.970,40 zł brutto
2021.12.28 Złożenie wniosku nr 1 o płatność dotacji przez SP ZOZ - I transza na kwotę: 378.879,49 zł brutto
2021.12.16 Podpisanie przez Powiat Turecki aneksu nr 1 do umowy dotacji z SP ZOZ w Turku - kwota dotacji 1.250.000,00 zł w tym 1.000.000,00 zł dotacji Wojewody Wlkp. - zmiana załączników do umowy
2021.12.14 Podpisanie przez Powiat Turecki aneksu nr 1 umowy dotacji z Wojewodą Wlkp. - kwota dotacji 1.000.000,00 zł + 250.000,00 zł środki własne - zmiana załączników do umowy
2021.12.10 Pismo do Wojewody - dot. uzgodnienie przesunięcia wydatków zawartych w harmonogramie rzeczowo- finansowym (załącznik nr 2 do umowy)
2021.12.06 Podpisanie przez Powiat Turecki umowy dotacji z SP ZOZ w Turku - kwota dotacji 1.250.000,00 zł w tym 1.000.000,00 zł dotacji Wojewody Wlkp.
2021.12.04 Promocja - www.turek.net.pl
2021.12.03 Promocja - www.iturek.net
2021.12.03 Promocja - facebook @powiatturek
2021.12.03 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.12.03 Podpisanie przez Powiat Turecki umowy dotacji z Wojewodą Wlkp. - kwota dotacji 1.000.000,00 zł + 250.000,00 zł środki własne
2021.11.29 Podpisanie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 292/2021 z dnia 29.11.2021 - w sprawie przyznania Wojewodzie Wlkp. środków dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Turku
2021.11.25 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - aparat USG
2021.11.24 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - napęd ortopedyczny o dużej mocy
2021.11.23 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - łóżka i szafki przyłóżkowe
2021.11.23 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - videokolonoskop i videogastroskop
2021.11.23 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - aparat do znieczuleń
2021.11.23 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - platforma elektrochirurgiczna
2021.11.23 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - wieża artroskopowa
2021.11.22 Podjęcie uchwały budżetowej z dnia 22.11.2021 - zabezpieczenie środków na zakup sprzętu dla SP ZOZ w Turku
2021.10.28 Przesłanie do Wojewody Wielkopolskiego załączników do złożonego wniosku - opis i harmonogram rzeczowo - finansowy
2021.10.28 Podjęcie uchwały budżetowej z dnia 28.10.2021 - zabezpieczenie środków własnych
2021.10.26 Opinia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. zakupu sprzętu dla SP ZOZ w Turku
2021.10.20 Pismo do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ w Turku

Galeria zdjęć