Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych przy drogach powiatowych w m. Władysławów, Kuny i Grąbków - 2021- 2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych przy drogach powiatowych w m. Władysławów, Kuny i Grąbków - 2021- 2022
Cel projektu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych przy drogach powiatowych w m. Władysławów, Kuny i Grąbków - 2021- 2022
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
602 708.20 PLN
Wartość dofinansowania
482 166.56 PLN - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych
Procent dofinansowania
80% - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2021 - bezpieczne przejścia dla pieszych (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2021/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-powiatowych-i-gminnych)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2021 - RFRD edycja 2021
Lata realizacji
2021 - 2022

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg edycja 2021 - dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 rok

na liście podstawowej do dofinansowania

znalazły się trzy zadania Powiatu Tureckiego:

 

Zadanie nr 1

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Grąbków

w ramach projektu przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie

w m. Grąbków – I etap               

Ogólna wartość projektu: 191.575,58 zł brutto

Kwota dofinasowania: 153.260,46 zł brutto

% dofinasowania: 80%

Kwota środków własnych: 38.315,12 zł

Okres realizacji zadania: 08.2021 – 07.2022

Pozycja nr 98 listy zatwierdzającej przez Prezesa Rady Ministrów

Liczba przejść realizowanych: 1 szt. (1 szt. nowoprojektowane)

 

Zadanie nr 2

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

przy drodze powiatowej nr 3219P w m. Kuny

w ramach projektu przebudowa drogi powiatowej nr 3219P

Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników – poprawa bezpieczeństwa pieszych

w m. Kuny – I etap

Ogólna wartość projektu: 331.484,36 zł brutto

Kwota dofinasowania: 265.187,49 zł brutto

% dofinasowania: 80%

Kwota środków własnych: 66.296,87 zł

Okres realizacji zadania: 08.2021 – 07.2022

Pozycja nr 99 listy zatwierdzającej przez Prezesa Rady Ministrów

Liczba przejść realizowanych: 3 szt. (1 szt. nowoprojektowane i 2 szt. istniejące)

 

Zadanie nr 3

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych

przy drodze powiatowej nr 4479P w m. Władysławów

w ramach projektu budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4479P

w m. Władysławów

Ogólna wartość projektu: 79.648,26 zł brutto

Kwota dofinasowania: 63.718,61 zł brutto

% dofinasowania: 80%

Kwota środków własnych: 15.929,65 zł

Okres realizacji zadania: 06.2021 – 12.2021

Pozycja nr 100 listy zatwierdzającej przez Prezesa Rady Ministrów

Liczba przejść realizowanych: 1 szt. (1 szt. istniejące)

 

 

Etapy realizacji

Galeria zdjęć