2022.02.28

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turku dotyczący zatrudnienia cudzoziemców

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Tureckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Turku, odpowiadając
na potrzeby naszych sąsiadów z Ukrainy realizuje zadania związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy w szczególności w zakresie:

  1. Rejestracji cudzoziemca jako osoba bezrobotna:

Uruchomiony został punkty informacji na temat rejestracji cudzoziemca (posiadającego status uchodźcy lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej/ jako osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku pod numerem  telefonów: 63 280 23 40, 63 280 23 61.

  1. Uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy

Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy
lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta
(jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania
co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

Ponadto obywatel Ukrainy może skorzystać z:

- pośrednictwa pracy,

- informacji o możliwościach poszukiwania pracy,

- informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

- poradnictwa zawodowego.

Informacje w przedmiotowym zakresie  można uzyskać pod numerem telefonu 63 280 23 40.

  1. Zgłaszania ofert pracy

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku:

- strona internetowa (https://turek.praca.gov.pl/)

- poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu: 63 280 23 62.

 

  1. Zatrudniania cudzoziemców:

 

Na chwilę obecną, aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
lub zezwolenie na pracę:

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz uzyskać
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
  • Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

UWAGA: Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców (oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku pod numerem telefonu: 63 280 23 83.

Pragniemy również poinformować, iż został uruchomiony telefoniczny dyżur informacyjny
dla potrzebujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30
pod numerem telefonu: 791 312 523.