Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 21.09.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 24 (+8)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Sept. 21, 2020 roku:

  • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
  • Osoby poddane kwarantannie: 106 (-14)
  • Osoby poddane izolacji domowej: 17 (+6)
  • Osoby w izolatorium: 5 (+2)
  • Osoby hospitalizowane: 6 (+4)
  • Osoby zakażone ogółem: 344 (+8)
  • Osoby zakażone obecnie: 24 (+8)
  • Osoby wyleczone: 313
  • Liczba zgonów: 7
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Zarząd Powiatu Tureckiego

Zarząd powiatu to organ wykonawczy powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Zarząd jest wybierany przez radę powiatu w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę.

Więcej informacji na BIP.

Adres:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Dariusz Kałużny Chairman 227 tel.: 632223201
Ryszard Papierkowski Member 202
Bohdan Radecki Member 202
Andrzej Wojtkowiak Member 202
Władysław Karski Zastępca Przewodniczącego 230 tel.: 632223202