Rada Powiatu Tureckiego

Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny powiatu. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Więcej informacji na BIP.

Interpelacje i zapytania Radnych dostępne są na stronie BIP.

Adres:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Piotr Szewczyński Chairman 202 tel.: 632223219
Jan Smak Deputy Chairman 202
Eugenia Paterkiewicz Deputy Chairman 202
Emilia Derucka-Kołata Councillor 202
Kamila Frątczak Councillor 202
Andrzej Fryt Councillor 202
Jan Gruca Councillor 202
Zofia Gruszczyńska Councillor 202
Władysław Karski Councillor 230 tel.: 632223202
Iwona Kalinowska-Dymbińska Councillor 202
Ryszard Papierkowski Councillor 202
Arkadiusz Przybyła Councillor 202
Bohdan Radecki Councillor 202
Aneta Seńko Councillor 202
Mariusz Seńko Councillor 202
Andrzej Sochacki Councillor 202
Krystyna Szkudlarek-Graczyk Councillor 202
Andrzej Wojtkowiak Councillor 202
Zdzisław Wojtkowiak Councillor 202
Magdalena Wysocka Councillor 202
Barbara Zielińska Councillor 202