Rada Powiatu Tureckiego

Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny powiatu. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Więcej informacji na BIP.

Interpelacje i zapytania Radnych dostępne są na stronie BIP.

Adres:
Biuro Rady i Zarządu Powiatu Tureckiego
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Piotr Szewczyński Przewodniczący 202 tel.: 632223219
Jan Smak Wiceprzewodniczący 202
Eugenia Paterkiewicz Wiceprzewodniczący 202
Emilia Derucka-Kołata Radna 202
Kamila Frątczak Radna 202
Andrzej Fryt Radny 202
Jan Gruca Radny 202
Zofia Gruszczyńska Radna 202
Władysław Karski Radny 230 tel.: 632223202
Aneta Kolenda-Jaros Radna 202
Ryszard Papierkowski Radny 202
Arkadiusz Przybyła Radny 202
Bohdan Radecki Radny 202
Aneta Seńko Radna 202
Mariusz Seńko Radny 202
Andrzej Sochacki Radny 202
Krystyna Szkudlarek-Graczyk Radna 202
Andrzej Wojtkowiak Radny 202
Zdzisław Wojtkowiak Radny 202
Magdalena Wysocka Radna 202
Barbara Zielińska Radna 202