Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020 - 2020
Cel projektu
Sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
99 950.00 PLN
Wartość dofinansowania
99 950.00 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa
Procent dofinansowania
100% - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
CPPC 1.1 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Lata realizacji
2020

Celem głównym projektu jest:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Założenia wynikające ze złożonego wniosku do CPPC - 08 kwietnia 2020 rok:

W ramach projektu przewidywany jest zakup nw. sprzętu za łączną kwotę 99 950,00 zł:

 • laptop: 30 szt. x 3.000,00 zł/szt. = 90 000,00 zł
 • tablet: 4 szt. x 1.400,00 ł/szt. = 5 600,00 zł
 • router mobilny: 10 szt. x 380,00 zł/szt. = 3 800,00 zł
 • internet na kartę prepaid+doład. (karta starter 5zł + doładowanie 50zł): 10 szt. x 55,00 zł/kpl. = 550,00 zł

Podział na poszczególne szkoły:

 1. Zespół Szkół Technicznych w Turku - 30 480,00 zł:
  • laptop: 9 szt. x 3.000,00 zł/szt. =27 000,00 zł
  • router mobilny: 8 szt. x 380,00 zł/szt. = 3 040,00 zł
  • internet na kartę prepaid+doład. (karta starter 5zł + doładowanie 50zł): 8 szt. x 55,00 zł/kpl. = 440,00 zł
 2. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich - 30 870,00 zł:
  • laptop: 10 szt. x 3.000,00 zł/szt. = 30 000,00 zł
  • router mobilny: 2 szt. x 380,00 zł/szt. = 760,00 zł
  • internet na kartę prepaid+doład. (karta starter5zł+doładow.50zł): 2 szt. x 55,00 zł/kpl. = 110,00 zł
 3. Liceum Ogólnokształcące w Turku - 30 000,00 zł:
  • laptop: 10 szt. x 3.000,00 zł/szt. = 30 000,00 zł
 4. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku - 8 600,00 zł:
  • laptop: 1 szt. x 3.000,00 zł/szt. = 3.000,00 zł
  • tablet: 4 szt. x 1.400,00 ł/szt. = 5.600,00 zł

Szacowana liczba podmiotów objętych wsparciem: od 4 do 4

Szacowana liczba nauczycieli objętych wsparciem: od 0 do 0 osób

Szacowana liczba uczniów objętych wsparciem: od 44 do 44 osób

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozliczenie końcowe projektu - w ramach projektu zakupiono nw. sprzęt:

- laptop: 30 szt. x 2.453,85 zł/szt. = 73.615,50 zł

- laptop: 7 szt. x 2.150,00 zł/szt. = 15.050,00 zł

- tablet: 4 szt. x 1.425,57 zł/szt. = 5.702,28 zł

- tablet: 1 szt. x 1.537,50  zł/szt. = 1.537,50 zł

- router mobilny: 10 szt. x 320,00 zł/szt. = 3.200,00 zł

- internet na kartę prepaid+doład. karta starter15zł + doładowowanie 50zł: 10 szt. x 65,00 zł/kpl. = 650,00 zł

- razem: 99.755,28 zł

z podziałem na poszczególne szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące w Turku

- laptop: 10 szt. x 2.453,85 zł/szt. = 24.538,50 zł

- laptop: 2 szt. x 2.150,00 zł/szt. = 4.300,00 zł

- razem: 28.838,50 zł

2. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

- laptop: 10 szt. x 2.453,85 zł/szt. = 24.538,50 zł

- laptop: 2 szt. x 2.150,00 zł/szt. = 4.300,00 zł

- router mobilny: 2 szt. x 320,00 zł/szt. = 640,00 zł

- internet na kartę prepaid+doład. (karta starter15zł+doładow.50zł): 2szt. x 65,00zł/kpl. = 130,00zł

- razem: 29.608,50 zł

3. Zespół Szkół Technicznych w Turku

- laptop: 9 szt. x 2.453,85 zł/szt. = 22.084,65 zł

- laptop: 3 szt. x 2.150,00 zł/szt. = 6.450,00 zł

- router mobilny: 8 szt. x 320,00 zł/szt. = 2.560,00 zł

- internet na kartę prepaid+doład. (karta starter15zł+doładow.50zł): 8szt. x 65,00zł/kpl.= 520,00zł

- razem: 31.614,65 zł

4. Zespół Placówek Edukcyjno - Wychowawczych w Turku

- laptop: 1 szt. x 2.453,85 zł/szt. = 2.453,85 zł

- tablet: 4 szt. x 1.425,57 zł/szt. = 5.702,28 zł

- tablet: 1 szt. x 1.537,50 zł/szt. = 1.537,50 zł

- razem: 9.693,63 zł

 

Powstały oszczędności przy zrealizowaniu wszystkich założeń pierwotnego wniosku z dnia 08 kwietnia 2020 roku.

Zaoszczędzone środki w wysokości 16.782,22 zł przeznaczono na zakup 7 szt. dodatkowych laptopów i 1 szt. dodatkowego tableta

Ilość laptopów kupionych w projekcie zwiększyła się z 30 szt. do 37 szt.

Ilość tebletów kupionych w projekcie zwiększyła się z 4 szt. do 5 szt.

Zwiększyła się liczba uczniów objętych wsparciem: z 44 uczniów do 47 uczniów

- LO Turek - 12 uczniów

- ZSR CKP Kaczki Średnie - 12 uczniów

- ZST Turek - 17 uczniów

- ZPEW Turek - 6 uczniów

Liczba szkół objętych wsparciem pozostała bez zmian i wynosi: 4 szkoły

- LO Turek - 1

- ZSR CKP Kaczki Średnie - 1

- ZST Turek - 1

- ZPEW Turek - 1

Nie przekroczono kwoty przeznaczonej na dofinansowanie: umowa 99.950,00 zł faktycznie wydatkowano 99.755,28 zł

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 08 czerwca 2020 roku przesłano wniosek końcowy rozliczający grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

 

Etapy realizacji

2020.06.08 Zakończenie grantu - Zdalna Szkoła
2020.06.08 Przesłanie wniosku końcowego rozliczającego grant do CPPC - 08.06.2020
2020.05.29 Przekazanie 1 szt. tableta - ZPEW w Turku (protokół przekazania)
2020.05.28 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28.05.2020 - w sprawie przekazania sprzętu do szkoły (1 szkoła)
2020.05.18 Przekazanie 3 szt. laptopów - ZST w Turku (protokół przekazania)
2020.05.18 Przekazanie 2 szt. laptopów - ZSR w Kaczakach Średnich (protokół przekazania)
2020.05.18 Przekazanie 2 szt. laptopów - I LO w Turku (protokół przekazania)
2020.05.15 Podpisanie umowy z dostawcą (tablet 1 szt. dodatkowo)
2020.05.15 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2020 - w sprawie przekazania sprzętu do szkół (3 szkoły)
2020.05.14 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.05.13 Dostawa laptopów (7szt.) do Starostwa Powiatowego w Turku
2020.05.11 Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - dodatkowo tablet 1 szt. www.bip.powiat.turek.pl
2020.05.08 Podpisanie umowy z dostawcą (laptopy 7 szt. dodatkowe)
2020.04.29 Promocja projektu - facebook @powiatturekpl
2020.04.28 Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - dodatkowe 7 szt. laptopów www.bip.powiat.turek.pl
2020.04.27 Promocja projektu - wielkopolska.tv
2020.04.27 Promocja projektu - www.powiat.turek.pl
2020.04.27 Przekazanie 1 szt. laptop i 4 szt. tablety - ZPEW w Turku (protokół przekazania)
2020.04.27 Przekazanie 10 szt. laptopów i 2 routerów z kartą SIM - ZSR w Kaczkach Średnich (protokół przekazania)
2020.04.27 Przekazanie 9 szt. laptopów 8 routerów z karta SIM - ZST w Turku (protokół przekazania)
2020.04.27 Przekazanie 10 szt. laptopów - I LO w Turku (protokół przekazania)
2020.04.27 Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2020 - w sprawie przekazania sprzętu do szkół (4 szkoły)
2020.04.24 Zakup pakietów internet na kartę (10 szt.) - karty SIM prepaidowe wraz z doładowaniem
2020.04.24 Dostawa laptopów (30szt.), tabletów (4szt.) i routerów (10szt.) do Starostwa Powiatowego w Turku
2020.04.21 Podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 804/2020 z dnia 21.04.2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa
2020.04.17 Podpisanie umów z dostawcami (laptopy 30 szt., tablety 4 szt., mobilne routery 10 szt.)
2020.04.09 Zabezpieczenie środków w budżecie powiatu tureckiego – uchwała zarządu z dnia 09.04.2020
2020.04.08 Ogłoszenie – zapytanie ofertowe (laptopy 30 szt., tablety 4 szt., mobilne routery 10 szt.) www.bip.powiat.turek.pl
2020.04.08 Wniosek pozytywnie oceniony - pozycja nr 145 listy CPPC z dnia 08.04.2020
2020.04.01 Złożenie wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Galeria zdjęć