Aktualna sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 w Powiecie Tureckim na dzień April 1, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 7
 • Osoby poddane kwarantannie: 364 (+41)
 • Osoby hospitalizowane: 3
 • Osoby zakażone: 1
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Starostwie Powiatowym w Turku zastało utworzone Zarządzeniem Nr 6/2012 Starosty Tureckiego z dnia 12.01.2012 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turku.

PCZK, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku funkcjonuje w ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia.

Do zadań PCZK należy w szczególności:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Na potrzeby zarządzania kryzysowego PCZK pracuje:

 1. W trybie zwyczajnym – zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego (monitoring); w godzinach pracy Starostwa obsługę PCZK zapewniają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Turku; po godzinach pracy Starostwa obsługę PCZK zapewniają wyznaczone przez Starostę osoby na dyżurach (tzw. dyżurach domowych) przy służbowym telefonie komórkowym.
 2. W trybie alarmowym – w przypadku wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej; całodobową obsługę PCZK zapewniają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Turku.
 3. W trybie nadzwyczajnym – w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku podwyższania stanów gotowości obronnej państwa; całodobową obsługę PCZK zapewniają pracownicy Starostwa Powiatowego w Turku.